Anal fistül tedavisi stratejileri

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (10)

Perinal fistüller, oldukça sıkıntılı ve kronik hastalık gruplarından birisidir. Sıklıkla anal apse drenajları sonucunda meydana gelmektedir. Bir ağzı bağırsak içinde bulunan ve diğeri anüs etrafında yer alan perinal yada anal fistül denilen rahatsızlık, anormal bir şekilde gerçekleşen bir trakt (yol) oluşmasına sebep olmaktadır. Cerrahi tedavi gerektiren anal fistüller, konservatif yöntemlerle veya kendiliğinden iyileşmesi beklenmeyen rahatsızlıklardandır.

Anal fistüller, özel bir hastalık olarak, dikkatli ve deneyimli bir cerrahi ve yüksek derecede teknoloji kullanımı gerektirmektedir. Hastalığın defalarca nüks (tekrar) etmemesi, inkontinens komplikasyonunun gelişmesine yol açan anal kasların zarar görmemesi için, operasyonda çok dikkatli olunmalıdır. operasyon her yenileyen apsede daha riskli bir hal alarak zorlaşır.

Fistül şeklinin ve yolunun tam olarak belirlenerek iyi bir şekilde haritalandırılması, anal apse ve fistül tedavisindeki başarıyı sağlayacak ilk adımdır. Özellikle daya ayrıntılı muayene gerektiren zor fistül vakaları için, kesinlikle protolojik muayene, pelvik MR, endektoral veya anal ultrasın gibi tüm teknolojik gelişmelerden yararlanılabilen proktoloji merkezleri tercih edilmelidir.

Tedavinin başarısızlığına ve uzun dönem tedavi sürecindeki belirsizliğe yol açması, bilinen operasyon yöntemleri dışındaki Surgisis-anal tıkaç, VAFT ve fibrin yapıştırıcı, LIFT-traktın bağlanması gibi ortaya henüz çok yeni çıkan yöntemler sebebiyle oluşabilmektedir.

İpliksi bir materyalin, fistül yolunun iç ve dış ağızlarının doğru olarak tespit edilerek haritalandırılmasından sonra yerleştirilmesi yöntemi seton yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Setonlar, Crohn hastalarına uygulanan, hastalarda uzun süre veya ömür boyu gevşek bırakılarak kalmaktadır. Fistülün tekrar apseleşmesini önlemek amacıyla uygulanan yöntem, fistülün tamamen yok edilmesi için kullanılmamaktadır. Fistülün kurutulmasında kullanılan kesici seton uygulamasının amacı da, kaslara zarar vermeyi önleyerek, zaman içinde iyileşmeyi ve seton yardımıyla sağlamaktır. Setonun birden fazla sıkılma ihtiyacından ötürü ağrı ve sorun yaratması, bu yöntemin olumsuz yönlerinden olarak her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilmektedir ve hastaların kaslarına zarar verme ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu etkilerin çoğunun yaşanmasını önleyen hibrid seton yada elastik seton tekniği bulunmaktadır. Kasların minimum zarar görmesi ve sıkmaya gerek kalmaması, Prof. Dr. Bülent Menteş ve ekibinin geliştirdiği yöntemle mümkün olmaktadır. Çok özellikli teknik konular olan yöntemler, doğru uygulandığı zaman iyi bilinen sonuçlar oluşturmaktadır.

Kullanılacak olan tekniğin tek başına yeterli olmadığı uygulamalarda, tedavinin başarılı bir sonuç çıkarması için gereken, haritalandırmanın iyi yapılması, doğru tekniğin kullanılması, hastayla kurulan iletişimin doğru olması ve deneyim ve fistül konusunun çok iyi incelenmiş olmasıdır. koruyucu önlemlerin hastaya anlatılması, altta yatan Crohn hastalığının olup olmaması, iki ağız arasındaki fistülün nasıl bulunduğu, yan dallarının olup olmaması, içine aldı kas kapasitesi, karşı tarafa uzanıp uzanmaması ve at nalı şeklinde olup olmaması, çok yönlü bir tedavi stratejisinin oluşturulması açısından çok önemlidir. Maalesef hiçbir cerrah tarafından fistül probleminin tek seferde tamamen yok olacağı, tüm bu uygulamalara rağmen iddia edilememektedir. uygulanan tekniğini isminden ziyade, uzman ve bütünsel uygulama, hastaların dikkat etmeleri gereken konudur.

Anal fistül tedavisi kapsamında uygulanan yöntemler;

– Daha önemli olan hastalıkların (Crohn hastalığı gibi altta yatma olasılığı olan) dışlanması, anal fistüllerin olası ek patolojilerinin ayıklanması, doğru tanısı ve sınıflandırılması,

-Pelvik phase kullanılarak fistül haritalandırılmasının yapılması, gelişmiş tanı tekniklerinden MR ve anal ultrasonun kullanılması,

-Anal basınçların özellikle nüks vakalarda oluşturduğu sfinkter hasarları açısından değerlendirilmesi,

-Yeni yöntemlerin en uygunun seçilerek, flap cerrahisi, seton uygulaması ve fistülotomi seçenekleriyle uygulanması,

-Nüks vakalarda fistül sorununa ve geçmiş ameliyattan kalan kas hasarlarının (sfinkter) anal kontinensin düzenlemesi için tedbirler alınması şeklindedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>